เครื่องกำจัดซากสัตว์

       จำหน่ายและติดตั้งเครื่องกำจัดซากสัตว์ ซึ่งให้ประโยชน์ต่อฟาร์มอย่างหลากหลาย คุณภาพดี ราคาประทับใจ บริการหลังการขายดีเยี่ยม!!
ได้ภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน
ไม่มีกลิ่นเหม็นหรือแมลงวันรบกวน 
ย่อยสลายทั้งกระดูกภายใน24ชั่วโมงโดยจุลินทรีย์ทนความร้อนสูง
ใช้พื้นที่ภายในฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้ปุ๋ยหมักที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร สร้างมลพิษต่ำ และปุ๋ยที่ได้สามารถปรับปรุงดินให้ดีขึ้นได้
การทำปุ๋ยหมักภายในฟาร์มถือได้ว่ามีความปลอดเชื้อและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

Visitors: 63,891