หน้าแรก

                                                                                                                                   

                                                  

           บริษัท เต็มสิริ อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัท 
                                เมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2558  ด้วยทุนจดทะเบียน  9,000,000 บาท  ทะเบียนบริษัทเลขที่   0135558012080  ประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้า  ส่งออก และจัดจำหน่าย เครื่องจักรกล เครื่องยนต์   อุปกรณ์ฟาร์ม  สินค้าทางการเกษตร รวมถึงอาหารแปรรูป  เรามีบริการแบบครบวงจร ด้วยทีม งานมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า  20 ปี

                                

                                             บริษัท มีความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้า และการให้บริการระดับสากล   โดยเน้นให้ทุกคนมี                                     ส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็น   ลูกค้า คู่ค้า ทีมงานของบริษัท  เราจะเจริญเติบโตไปด้วยกัน

 

Visitors: 63,892