เครื่องแยกกาก

หมดปัญหาลานตาก ใช้เครื่องแยกกากแทน

จำหน่ายและติดตั้งเครื่องแยกกากมูลสัตว์ หลายรุ่นหลายขนาด
คุณภาพดี ราคาประทับใจ บริการหลังการขายดีเยี่ยม!!
ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับฟาร์ม 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ช่วยลดปัญหาลานตาก 
ปัญหากากในไบโอแก๊ส

Visitors: 63,891