อุปกรณ์ฟาร์มสุกร

                                                                                                                                            

-  รับออกแบบสร้างฟาร์มสุกรทุกรูปแบบ

- จัดจำหน่ายอุปกรณ์ฟาร์มสุกรครบวงจร

  • ฟาร์มสุกรที่ทันสมัย

  • เครื่องให้อาหารอัตโนมัติสำหรับสุกรพันธุ์ ประเทศเยอรมัน

  • ตัวอย่างโรงเรือนแบบเลี้ยงรวม

  • ตัวอ่านเบอร์หู

  • ชุดควบคุมระบบให้อาหารสัตว์

  • พัดลมระบายอากาศแบบขับตรงและปรับความเร็วรอบได้

  • รถขนส่งสุกรมาตรฐานแบบยุโรป ลดการสูญเสียและเพิ่มน้ำหนักในการขนส่ง

Visitors: 63,891